“Jim Thompson ย่างเข้าสู่วงการ NFT เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันช้างโลก”

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ Eelephant Reintroduction Foundation ส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้จากการประมูล จะนำไปช่วยสมทบ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ Eelephant Reintroduction Foundation

Content Writer

สิงหาคม 11, 2021