JFEC แถลงข่าวเปิดตัว JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT. พร้อมเชิญสัมผัสกับเคล็ดลับความอร่อย และคุณภาพสูงของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น

งานแถลงข่าวเปิดตัว JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT. เพื่อถ่ายทอดความอร่อยและมีคุณภาพสูงของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงเหมาะสำหรับเป็นสิ่งบริโภคในชีวิตประจำวัน

Content Writer

กันยายน 13, 2022