ปปร.25 บ้านหน้าพระลาน ร่วมกับ 7 องค์กรหลัก แถลงข่าวโครงการ ช่างผมอุ่นใจ by พม. ‘ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

แถลงข่าว เปิดตัวโครงการ ช่างผมอุ่นใจ by พม. ‘ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

Content Writer

ตุลาคม 28, 2021