“นันทวันทน์ ซันฮีม” คว้ารางวัล ASIA TOP AWARDS 2023 สาขา Best CEO of the Year

จุดมุ่งหมายของ N.L.D GROUP เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดประยุกต์ใช้งานในกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เราพร้อมร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วน

Content Writer

กรกฎาคม 5, 2023