สวนสุนันทา ลงนาม MOU 19 โรงเรียนดัง จ.นนทบุรี ผลักดันเด็กเรียนมหาวิทยาลัย

มรภ.สวนสุนันทา จับมือ 19 โรงเรียนมัธยมใน จังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ความร่วมมือทางวิชาการเต็มรูปแบบ “รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดี มั่นใจจากเอ็มโอยูนี้

Content Writer

กรกฎาคม 4, 2023