๕ ปี รัฐประหาร…! อภินิหารรัฐบาล คสช.

พฤษภาคม 24, 2019 | คอมเม้น 0

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถูกบันทึกขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย นับตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๒ น. วันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๕๗ เป็นต้นมา