‘ไทยเมดิคอลโกลฟ’ ร่วมพัฒนา พื้นที่ ศก.พิเศษภาคอีสาน จับมือ ‘ดาวเรือง กรุ๊ป’ ลงทุนธุรกิจดิวตี้ฟรี ใน สปป.ลาว

Mou การร่วมลงทุนธุรกิจ ดิวตี้ฟรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด โดย นาง เหลื้อง ลิดดัง ประธานกรรมการบริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อดาว

Content Writer

กันยายน 2, 2022