พันธมิตรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และบริษัท Cyferd: นวัตกรรมทางการแพทย์ข้ามชาติ

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ CYFERD ของประเทศอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจาก National Health Service (NHS) ประเทศอังกฤษ ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเพื่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยระหว่างประเทศ

Content Writer

สิงหาคม 28, 2023