หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สร้างฝายชะลอน้ำแหล่งต้นน้ำคืนความสมดุลให้ผืนป่า

มีนาคม 19, 2019 | คอมเม้น 0

ที่บ้านสันทนา หมู่ที่ 4 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พันเอก รฐนนท(ระ-ถะ-นน) รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่ต้นน้ำ หรือฝายอนุรักษ์