ม.เกษตร ร่วมมือ ม.รังสิต เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ อบต.ลำโพ

ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์  รองเลขาธิการสภาวิศวกร คณะอาจารย์พร้อมนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 95 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วน ต.ลำโพ จ.นนทบุรี

Content Writer

ตุลาคม 5, 2022

รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชมการสาธิต-ฝึกอาชีพของ กศน.-อาชีวะ ที่จัดแสดงภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation”

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation”

Content Writer

สิงหาคม 5, 2022