สำนักสวัสดิการทหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน บก.ทท. รุ่นที่ 2 งบประมาณ 2565 (21 พ.ค. – 28 ส.ค. 65)

Content Writer

มิถุนายน 4, 2022