พิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ กลุ่ม “ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม (สยามเวนิสจันทรเกษม)”

กันยายน 18, 2020 | คอมเม้น 0

เปิดวิสาหกิจชุมชนแห่งใหม่ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย “ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม (สยามเวนิสจันทรเกษม)” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน