ศรชล. จังหวัดปัตตานี เปิดปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดปัตตานี เปิดปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ

Content Writer

กุมภาพันธ์ 21, 2022