The Marshal Social Café – เดอะ มาร์แชล โซเชียล คาเฟ่

กรกฎาคม 7, 2021 | คอมเม้น 0

ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ ในโครงการ “Heritage Ville” คอมมูนิตี้กลางซอยประดิพัทธ์ 13   ตัว “คาเฟ่” ตั้งอยู่ในอาคารทรงสถาปัตยกรรมสวยงามที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ชื่อ The Marshal Social Cafe มาจากการที่ตัวอาคารที่ตั้งของคาเฟ่ อ่านต่อ…