“เดียร์ ปริษา”ควงเจ้าบ่าว “หมอบอม ธิบดี” เข้าพิธีมงคลสมรสหวานชื่น

“เดียร์ ปริษา ” และ “หมอบอม ธิบดี ” ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ ณตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65

Content Writer

พฤศจิกายน 24, 2022

นางสาวณิชารัศม์ ควงแขน นายธีรวัฒน์ เข้าพิธีมงคลสมรส เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น

คุณ วนิดา วัฒนะเวชศักดิ์ และคุณ สุขใจ เสร็จสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ ดร. สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าว-สาว

Content Writer

ตุลาคม 18, 2022