กฟภ. ร่วมกับ ศรชล.ภาค 2 ผนึกกำลังกับภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเกาะพลวย อ.เกาะสมุย สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ของคุณภาพชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรชล.ภาค 2 และคณะ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบเงินทุนโครงการอาหารกลางวัน ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ

Content Writer

กรกฎาคม 21, 2022

มท.2 ทรงศักดิ์ ทองศรี ลุยพื้นที่เกาะสมุยเกาะพงัน มอบนโยบายเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำ

นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นาย เชษฐา พี เซียวตง คณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการในการพัฒนาพื้นที่กาะสมุยและ เกาะพงัน

Content Writer

มกราคม 11, 2022