“สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” อบรมคัดกรองสื่อมวลชนตัวจริง! ที่เรือดินเนอร์ เมอริเดียน ครูซ

รวมพลคนสื่อมวลชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” โดยความร่วมมือของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนา มีนายวีระวัฒน์ วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ

Content Writer

พฤศจิกายน 29, 2021

อบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Content Writer

มีนาคม 10, 2021