อจน. จับมือ 7 อปท. ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOU)

กันยายน 23, 2020 | คอมเม้น 0

ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOU) โดยมี นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนาม และนายบรรพต จันทรวงษ์ กล่าวต้อนรับ รวมถึงเป็นสักขีพยาน