“ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์” นำคณะสื่อมวลชน ส่วนราชการ เอกชนและเยาวชน “ท่องเที่ยวทางราง”

กันยายน 17, 2019 | คอมเม้น 0

“ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์” นำคณะสื่อมวลชน ส่วนราชการ เอกชนและเยาวชน “ท่องเที่ยวทางราง”