ศุภชัย ศรเผือก ครูศิลปะบ้านนอกจากเหนือสู่อีสาน

ครูศุภชัย ศรเผือก (ครูแอป) ครูศิลปะโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร คือครูศิลปะผู้มีผ่านและจบการศึกษาศิลปกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Content Writer

มีนาคม 27, 2017