“สนองพระราชดำริ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พัฒนาภาษาไทยกลุ่มชาติพันธุ์บนดอย

กันยายน 9, 2019 | คอมเม้น 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี