ดร.กรกมล เอื้อวิวัฒน์กุล ผ่านการคัดเลือกเป็น “สตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๔”

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ จัดทำโครงการ “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๔” ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ได้ส่งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น อ่านต่อ…

Content Writer

ตุลาคม 14, 2021