ร้องศูนย์ยุติธรรมฯโรงงานเผายาง สร้างมลพิษสะกิดมาเป็นปี แต่ไร้ผู้แก้ไข

ร้องเรียนแทน จากกรณีปัญหาเกี่ยวกับ โรงงานเผายางปฐมชัยไฮเทค ตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสนจ.นครปฐม สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษทางอากาศ

Content Writer

กรกฎาคม 21, 2022