วัดป่าดอยแสงธรรม ผุดโครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑

กรกฎาคม 8, 2019 | คอมเม้น 0

วัดป่าดอยแสงธรรม อ.แม่อาย ผุดโครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑ มุ่งบ่มเพาะเด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคม เคียงคู่ศีลธรรม