แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.พัชระภรณ์ กนกกุล นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมือง รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ่านต่อ…

Content Writer

พฤษภาคม 19, 2023