ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ คุณพลอย-คุณใหม่ และราชสกุลสวัสดิวัตน์-ยุคล

พฤษภาคม 8, 2019 | คอมเม้น 0

ในหลวงทรงพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยา