รักเหลี่ยมทอง

ผมไม่มีหญิงอื่นเลย…ชาวบ้านก็นินทาเหมือนกัน…แต่เราก็นิ่งเสีย ชาวบ้านก็ได้แต่นินทาลับหลัง…ผมปรนนิบัติป้าผู้มีพระคุณแก่ผม จนผมรับใช้ชาติไปเป็นทหาร ปลดออกมา ป้าก็พาอ้อม ลูกสาวของเพื่อนป้ามาให้ผมดูตัว ผมก็ว่าแล้วแต่ป้า…

Content Writer

กุมภาพันธ์ 23, 2017