“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!!ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ธันวาคม 1, 2018 | คอมเม้น 0

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!!ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น!!

” การปฏิบัติตามยุทธการ “ขุดรากถอนโคน โค่นต้นตอยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 1”และระดมกวาดล้างอาชญากรรม!!

สิงหาคม 21, 2018 | คอมเม้น 0

” การปฏิบัติตามยุทธการ “ขุดรากถอนโคน โค่นต้นตอยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 1”และระดมกวาดล้างอาชญากรรม!!

“โครงการสัมมนาการป้องกัน และปราบปราม”(ยาเสพติด) สำหรับข้าราชการระดับหัวหน้าสถานี..

เมษายน 27, 2018 | คอมเม้น 0

“โครงการสัมมนาการป้องกัน และปราบปราม”(ยาเสพติด) สำหรับข้าราชการระดับหัวหน้าสถานี..