แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับ State-of-the-Art BIOLongevity Technology” โดย MEDEZE GROUP

การ “สังสรรค์อย่างสร้างสรรค์” บนแนวคิดเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรด้านสุขภาพ ระหว่าง บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท วาณาลองจิวีตี้ จำกัด

Content Writer

พฤษภาคม 28, 2022