ลำไย ไหทองคำ ดวลเพลงกับแก๊งผลไม้รวม ในภารกิจ.. รักษ์โลก “ผลิตเก้าอี้จากชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง และขยะพลาสติก” มอบให้สวนจตุจักร กรุงเทพฯ

ลำไย ไหทองคำ ดวลเพลงกับแก๊งผลไม้รวม ในภารกิจรักษ์โลก “ผลิตเก้าอี้จากชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก” มอบให้สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Content Writer

พฤศจิกายน 16, 2021