“มูลนิธิต้นบุญวิสาขา” ประกาศรางวัล “เทิดพระเกียรติ…พ่อของแผ่นดิน”

ธันวาคม 22, 2020 | คอมเม้น 0

งานรับรางวัล”เทิดพระเกียรติ…พ่อของแผ่นดิน” ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมธุรกิจอาเซียน เป็นประธานมอบรางวัล