แก้ไขคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่!! รัฐร่วมมือเอกชน ทดสอบจุลินทรีย์ พิโก รอพิสูจน์ภายใน 20 วัน

ทดสอบจุลินทรีย์ พิโก รอพิสูจน์ภายใน 20 วัน โครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ คูเมืองเชียงใหม่ ด้วยสุดยอด “จุลินทรีย์ พิโก” นาย จิรวัฒน์ คณาวชิราประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีออนด์ 32 จำกัด

Content Writer

กรกฎาคม 8, 2022