พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการตำรวจ” ผู้เกษียณอายุประจำปี 2562

กันยายน 17, 2019 | คอมเม้น 0

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการตำรวจ” ผู้เกษียณอายุประจำปี 2562