“พันท้ายนรสิงห์” โดย อ.ไพจิตร ศุภวารี

1 เมื่อต้นปี  พ.ศ. ๒๕๕๑   ผู้ใหญ่ระดับผู้นำประเทศท่านหนึ่ง  ได้เป็นประธานในการประชุมสัมมนากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  และนักการเมืองระดับรัฐมนตรี  ช่วงหนึ่งท่านได้กล่าวถึงบุคคลในประวัติศาสตร์  อ่านต่อ…

Content Writer

กุมภาพันธ์ 25, 2017