“ปวินทร วงศ์สุวรรณ์” จิตรกรรมไทย “เพาะช่าง” คว้าสองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

กรกฎาคม 31, 2019 | คอมเม้น 0

“ปวินทร  วงศ์สุวรรณ์”จิตรกรรมไทย”เพาะช่าง”มทร.รัตนโกสินทร์ เรียนดี  ผลงานเยี่ยม คว้าสองรางวัล

รางวัล”พระราชทานพระสุรัสวดี”(ตุ๊กตาทอง)ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560″

มิถุนายน 28, 2018 | คอมเม้น 0

ณ โรงละคร อักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ ซอยรางน้ำ “งานประกาศรางวัล” (ตุ๊กตาทอง) ผู้เข้าชิงรางวัล”พระราชทานพระสุรัสวดี” (ตุ๊กตาทอง) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 “เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินธุรกิจ และเกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ไทย”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถวายน้ำสรงถวายผ้าแพรทิพย์

เมษายน 17, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561  วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน สมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำสรง ถวายผ้าแพรทิพย์พระราชทานผ้าไตรจำนวน 1 ไตร