พระพรหมบัณฑิต เมตตาธรรม “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการบรรยายสุดพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการ ออนไลน์ หัวข้อ “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล” โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Content Writer

ตุลาคม 4, 2021