อ.แห้ว หมอดูเทวดา รับรางวัล “พระธรณีทองคำ” จากชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ สนข.บางกอกทูเดย์

พิธีมอบรางวัล “พระธรณีทองคำ”บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้เป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Content Writer

พฤษภาคม 2, 2022