โรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ จากโครงการหน่วยแพทย์อาสา

เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้ารับรางวัล “ปราชญ์ 2 แผ่นดิน” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมประกาศเกียรติคุณ จากโครงการแพทย์อาสา พ.อ.ส

Content Writer

ธันวาคม 24, 2021