คว้า 17 รางวัล มุ่งพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน…สู่ตลาดโลก

สิงหาคม 31, 2019 | คอมเม้น 0

การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึก