สอวช. – คุรุสภา – SEAMEO STEM-ED – เชฟรอน ผนึกกำลัง 10 มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ STEP ปลดล็อกยกระดับการผลิตครูมืออาชีพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการครุศึกษายุคใหม่ หรือ Strengthening Teachers Education Program (STEP) ตั้งเป้าเป็นโมเดลต้นแบบที่ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่

Content Writer

พฤศจิกายน 1, 2022

ทส. ผนึกกำลัง ศธ. เซ็น MOU สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” ผ่านโครงการ Eco – School

สส. โชว์ความสำเร็จ ตั้งโรงเรียนอีโคสคูลแล้วถึง 611 โรงเรียน พร้อมเดินหน้าเต็มร้อยตามกรอบพันธกิจ  4 ด้าน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และคัดเลือกเข้ารับรางวัล ASEAN Eco – School Award

Content Writer

กรกฎาคม 27, 2022

3 องค์กรผนึกกำลังนำร่องนร.วัดสุทธิฯ ก้าวทันโลกเน้นสร้างงาน “นวัตกรรม”

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พร้อมด้วย ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ และ รศ.ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือการเซ็นเอ็มโอยู (MOU) เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ “สุทธิวราราม” (SCIS)

Content Writer

พฤศจิกายน 26, 2021