อจน. จัดกิจกรรม WMA CG Day “ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต พัฒนาธรรมาภิบาล”

ธันวาคม 25, 2019 | คอมเม้น 0

กิจกรรม WMA CG Day ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 “ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ภายใต้แนวคิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีคุณธรรม มุ่งปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

เพาะช่างผลงานเยี่ยม ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน คว้ารางวัล 2 โครงการคุณภาพ

กันยายน 21, 2019 | คอมเม้น 0

เพาะช่างผลงานเยี่ยม ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน คว้ารางวัล 2 โครงการคุณภาพ . ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน แห่งวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมสร้างผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้นและภาพนิ่ง อ่านต่อ…