ภูเรือเรือนไม้ รีสอร์ทปลอดสาร

บนถนนหลวงหมายเลข 203 ระหว่างอำเภอด่านซ้ายกับอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีโรงแรมรีสอร์ทมากหน้าหลายตาปรากฏให้เห็นตลอดเส้นทาง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง

Content Writer

มีนาคม 1, 2017