เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๕ ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔

ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ สาขาอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Content Writer

กรกฎาคม 2, 2022

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล เป็นประธานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.

Content Writer

พฤศจิกายน 19, 2021