นิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวา”

ตุลาคม 18, 2019 | คอมเม้น 0

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการ
“ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา”
นำเสนอเรื่องราวทรงคุณค่าของผ้าบาติกชวาที่หาชมได้ยาก