ดุษฎี อัมพรพิสิฏฐ์ “บ้านเราสอนศิลป์”

“ศิลปะกับชีวิตนั้นขาดกันไม่ได้ ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนล้วนแต่มีศิลปะในตัวทั้งนั้น ไม่ว่าจะมีอายุ 1 เดือน หรือ 1 ขวบ ก็มีศิลปะในหัวใจได้เสมอ แต่จะไปในทิศทางใดนั้น ต้องมีผู้ชี้แนะ นำทางให้เรานั้นไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ…” . การเรียนการสอนศิลปะ อ่านต่อ…

Content Writer

มีนาคม 27, 2017