“สายธารน้ำใจ..ให้คนดนตรี” หลั่งสู่ “บางจากปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกนักร้อง-นักดนตรี ที่ได้รับผลกระทบตามอัตภาพ โดยเริ่มจากจัดกิจกรรม “สายธารน้ำใจให้คนดนตรี” ซึ่งเป็นกิจกรรม “ดนตรีเปิดหมวก”

Content Writer

มกราคม 25, 2022