รร.เสนาธิการทหารบก นำกำลังพลมอบอาหาร-น้ำดื่ม ให้กับประชาชน

พลตรีดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.สธ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สัญจรไปมาด้านประตูหน้าอาคารฝั่ง ถนนพระรามที่ 5

Content Writer

มิถุนายน 5, 2021