3 องค์กรผนึกกำลังนำร่องนร.วัดสุทธิฯ ก้าวทันโลกเน้นสร้างงาน “นวัตกรรม”

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พร้อมด้วย ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ และ รศ.ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือการเซ็นเอ็มโอยู (MOU) เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ “สุทธิวราราม” (SCIS)

Content Writer

พฤศจิกายน 26, 2021