บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ ท่านบุนแฝง พูมมะไลสิด รมว. สาธารณสุข สปป.ลาว ในโอกาส เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์เตรียมร่วมมือพัฒนาระบบบริการใน สปป.ลาวเพื่อให้คนทุกระดับเข้าถึง

ท่านแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG

Content Writer

พฤศจิกายน 28, 2022