ทลายกำแพงโลกสื่อสารไร้เสียง “เรียนด้วยกัน”…ความพิการไม่มีจริง!!

กรกฎาคม 30, 2019 | คอมเม้น 0

โครงการ “ด้วยกัน” ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2558 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทความพิการ และคนไม่พิการสามารถเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข